1948 Landschaftsbilder (Farbänd.) ROLLENMARKEN

CHF 11.00

Rollenmarke 287 RM0.1 gestempelt
Katalog SBK 50.--
Katalognummer durch externen Experten bestätigt.